Μάθηση

μάθηση παιδί ψυχολογία

Η αργή μάθηση στο παιδί, είναι ένδειξη σωστής μάθησης

Έχουμε την τάση να υποθέτουμε ότι αν μαθαίνουμε κάτι εύκολα, το μαθαίνουμε και καλά. Ειδικότερα στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί μένουν ικανοποιημένοι όταν τα παιδιά κατανοούν γρήγορα μια έννοια ή μ

Νέα δεδομένα εκμάθησης των μαθηματικών για τα παιδιά

Η διδασκαλία των μαθηματικών με τη χρήση αφηρημένων χειρονομιών είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να τα μαθαίνουν τα παιδιά, σύμφωνα με την έρευνα. Παιδιά 8 ετών απέκτησαν μια βαθύτερη κατανόησ

Μαθαίνουν διαφορετικά τη γλώσσα τα αγόρια από τα κορίτσια;

Οι ειδικοί θεωρούν ότι η γλώσσα χρησιμοποιεί ένα νοητικό λεξιλόγιο και μια νοητική γραμματική. Το νοητικό “λεξιλόγιο” αποθηκεύει ήχους, λέξεις, συχνές φράσεις, ενώ η νοητική “γραμματική” περιλαμβάνει

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...