PsychologyNow Team

H ευφυΐα δεν είναι ο μόνος δρόμος για την επιτυχία στη ζωή

H ευφυΐα δεν είναι ο μόνος δρόμος για την επιτυχία στη ζωή

PsychologyNow Team
H ευφυΐα δεν είναι ο μόνος δρόμος για την επιτυχία στη ζωή
Image credit: EliasSch / pixabay.com

Αν επιδιώκετε μια χαρούμενη, υγιή και ευεργετική ζωή, καλό είναι να καλλιεργήσετε χαρακτηριστικά όπως το σθένος, η ειλικρίνεια, η ευγένεια, η γενναιοδωρία και η περιέργεια.


Πολλοί συχνά ρωτούν την Άντζελα Ντάκγουορθ, διακεκριμένη καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, ποιο είναι το χαρακτηριστικό το οποίο προβλέπει την επιτυχία. Πρόκειται για ένα εύλογο ερώτημα δεδομένης της πρωτοποριακής έρευνας που έχει διεξάγει αναφορικά με το σθένος, ένα χαρακτηριστικό το οποίο συχνά περιγράφεται ως η χρήση του πάθους και της επιμονής για την επίτευξη σημαντικών μακροπρόθεσμων προσωπικών στόχων.

Σε μια διαμήκη έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 11,000 δόκιμοι της Ακαδημίας Γουέστ Πόιντ, οι ερευνητές βρήκαν ότι τόσο γνωστικοί όσο και μη γνωστικοί παράγοντες μπορούν να προβλέψουν την μακροπρόθεσμη επιτυχία, με χαρακτηριστικά όπως η ευφυΐα, το σθένος και η σωματική ικανότητα να επηρεάζουν ποικιλοτρόπως την ικανότητα των ανθρώπων να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Η Ντάκγουορθ υποστηρίζει: Έψαχνα να βρω ποιες είναι εκείνες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι άνθρωποι μπορεί να εγκαταλείπουν υπερβολικά νωρίς τις προσπάθειες τους. Κάποιοι εγκαταλείπουν τις προσπάθειες τους την κατάλληλη στιγμή. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι παραιτούνται μετά από μια δύσκολη μέρα αισθανόμενοι, αποθαρρυμένοι και ενώ δε θα έπρεπε να λαμβάνουν παρορμητικά μία τόσο σημαντική απόφαση.

Κάθε δόκιμος που εισέρχεται στην Ακαδημία Γουέστ Πόιντ μετά από μία διετή διαδικασία, πρέπει να περάσει μια ιδιαιτέρως απαιτητική δοκιμασία διάρκειας έξι εβδομάδων (δοκιμασία γνωστή ως "Beast Barracks"). Συνήθως, τρεις στους εκατό δόκιμους κατά μέσο όρο διακόπτουν οριστικά τη φοίτησή τους στη Στρατιωτική Ακαδημία κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας. Η πρόωρη αυτή αποχώρησή τους, οδήγησε τη Ντάκγουορθ να μελετήσει τη συγκεκριμένη ομάδα.

Το 2007 η Ντάκγουορθ δημοσίευσε ένα άρθρο γι' αυτό το θέμα στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Personality and Social Psychology υποδεικνύοντας για πρώτη φορά ότι το σθένος ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της επιτυχίας. Στα δώδεκα χρόνια που ακολούθησαν εξακολούθησε να συνεργάζεται με την Ακαδημία Γουέστ Πόιντ, συλλέγοντας πληροφορίες για 11,258 δοκίμους από εννέα διαφορετικές τάξεις.


Διαβάστε σχετικά: Μπορεί ο φόβος της επιτυχίας να αποτελέσει εμπόδιο στη ζωή μας;


Οι ερευνητές εξέτασαν την βαθμολογία κάθε δοκίμου, αναφορικά με το σθένος, βάσει μίας κλίμακας 12 μονάδων του σθένους την οποία είχε συντάξει η Ντάκγουορθ, καθώς επίσης την επίδοση των δοκίμων στις εξετάσεις εισαγωγής και, τέλος, την επίδοσή τους σε αθλητικές δοκιμασίες στις οποίες συμμετείχαν με σκοπό να εισαχθούν στην Ακαδημία.

Η Ακαδημία παρείχε επιπρόσθετες πληροφορίες όπως η επίδοση των δοκίμων στη δοκιμασία Beast Barracks και ο μέσος όρος που είχαν πετύχει σε ακαδημαϊκές, στρατιωτικές και σωματικές δοκιμασίες. Η Ντάκγουορθ και οι συνεργάτες της διεξήγαγαν μια εκτεταμένη έρευνα στην οποία συμπεριλήφθηκαν όλες οι παραπάνω πληροφορίες.

Οι μελέτες με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων παρέχουν ακριβέστερα αποτελέσματα, δηλώνει η βραβευμένη καθηγήτρια ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια. Συγκεντρώσαμε όλα αυτά τα δεδομένα με σκοπό να απαντήσουμε με περισσότερη σιγουριά στο ερώτημα του αν το σθένος όντως οδηγεί στην επιτυχία. Τώρα είμαστε πιο σίγουροι όσον αφορά τα αρχικά μας συμπεράσματα. Ταυτόχρονα, θέλαμε να διαπιστώσουμε σε ποιες περιπτώσεις το σθένος ίσως να μην αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία.

Συγκεκριμένα, η Ντάκγουορθ και η ομάδα της βρήκαν ότι διαφορετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας προμηνύουν διαφορετικά αποτελέσματα.

Στην εισαγωγική δοκιμασία Beast Barracks, για παράδειγμα, το σθένος έχει καίρια σημασία. Όσο πιο θαρραλέος είναι κανείς, τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες να εγκαταλείψει την προσπάθεια σε αυτή την ιδιαίτερα αποθαρρυντική χρονική στιγμή, εξηγεί η Ντάκγουορθ.

Ωστόσο, στην περίοδο των τεσσάρων ετών που ακολουθούν, στην οποία αξιολογείται τόσο η συμμετοχή των δοκίμων στην τάξη όσο και η επίδοσή τους σε σωματικές δοκιμασίες, η γνωστική ικανότητα αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα πρόβλεψης της ακαδημαϊκής βαθμολογίας. Και τέλος, το σθένος και η σωματική κατάσταση παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από τη γνωστική ικανότητα αναφορικά με το ποιος θα αποφοιτήσει από την Ακαδημία σε τέσσερα έτη και ποιος θα διακόψει οριστικά τη φοίτηση πριν το πέρας των τεσσάρων ετών.

Η μελέτη αυτή δείχνει ότι το σθένος δεν αποτελεί το μοναδικό καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία, υποστηρίζει η Ντάκγουορθ. Ναι, είναι όντως σημαντικός παράγοντας καθώς βοηθάει τους ανθρώπους να μην εγκαταλείπουν την προσπάθεια τους όταν αντιμετωπίζουν εμπόδια, ωστόσο δεν είναι ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας κάθε διάστασης της επιτυχίας.

Ποιες είναι λοιπόν οι επιπτώσεις σε πρακτικό επίπεδο όσον αφορά τομείς όπως είναι το ανθρώπινο δυναμικό ή η εισαγωγή σε πανεπιστήμια; Οι εργοδότες και τα πανεπιστήμια τείνουν να δίνουν έμφαση στις γνωστικές ικανότητες ως σημαντικότερο παράγοντα για την επιτυχία, καθώς έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν βάσει αντικειμενικών διαγνωστικών εξετάσεων ποιος υποψήφιος υπερέχει. Όσον όμως αφορά τις μη γνωστικές ικανότητες, παρόμοια αντικειμενικά διαγνωστικά τεστ δεν υφίστανται.

Τα ευρήματα συμπληρώνουν τις μέχρι τώρα γενικές μας γνώσεις αναφορικά με το ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι προβλέπουν την επιτυχία. Επίσης, ενισχύουν τις αρχικές θεωρίες της Ντάκγουορθ σχετικά με το σθένος ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν και άλλα γνωρίσματα τα οποία είναι σημαντικά για την επίτευξη της μακροπρόθεσμης επιτυχίας.

Αν επιδιώκετε μια χαρούμενη, υγιή και ευεργετική ζωή, καλό θα ήταν να καλλιεργήσετε πολλές πτυχές του χαρακτήρα σας, όπως η ειλικρίνεια, η ευγένεια, η γενναιοδωρία, το αίσθημα της περιέργειας και φυσικά το σθένος, συνοψίζει η Ντάκγουορθ.


Πηγή: Angela L. Duckworth el al., "Cognitive and noncognitive predictors of success," PNAS (2019).
Απόδοση: Βασιλική Τσαπάκη, Μεταφράστρια
Επιμέλεια: PsychologyNow.gr

*Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια των υπευθύνων της ιστοσελίδας*

2. banner diafhmishs mypsychologist koino

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Βρείτε μας στα...